Europass-Taalpaspoort

Het Europass-Taalpaspoort helpt je om je taalkennis en taalvaardigheden in te schalen en te documenteren. In een EU van 28 lidstaten met een enorme verscheidenheid aan talen is het namelijk belangrijk dat je je kennis en vaardigheden goed kan inschatten.  

Het taalpaspoort kan enerzijds gratis aangemaakt worden via de CEDEFOP website. Een verkorte versie van het Taalpaspoort is geïntegreerd in het Europass-CV. 

Het Taalpaspoort is gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK) voor Talen, dat de Raad van Europa in samenwerking met Unesco en de Europese Commissie ontwikkelde. Dit referentiekader wordt algemeen gebruikt in het Europese taalonderwijs.

Het ERK voor Talen geeft de taalkennis helder en precies weer voor verschillende taalvaardigheden: begrijpen (luisteren, lezen), spreken (productie, interactie) en schrijven.

Voor elke vaardigheid kan je jezelf gemakkelijk inschalen aan de hand van de omschrijving van de verschillende niveaus. Je kan tevens aangeven of je taalkennis gevalideerd is door een gevolgde opleiding of een officieel certificaat.