Europass voor werkgevers

Het selecteren van de juiste mensen is essentieel voor elke organisatie. Bij (inter)nationale rekrutering is het niet altijd eenvoudig om de werkervaring en de inhoud van de gevolgde opleidingen goed in te schatten. Een diploma of
beroepsopleiding uit een ander land kan namelijk een heel andere invulling hebben dan een diploma of opleiding
met dezelfde naam in Vlaanderen. Europass helpt werkgevers daarbij.

Herken opleidingen en certificaten

Mobiliteit

De Europass Mobiliteit is een gevalideerd certificaat met een duidelijke omschrijving van de competenties en vaardigheden verworven tijdens een buitenlandse bedrijfsstage. Via dit document krijg je als werkgever een duidelijk beeld van wat de sollicitant kan.

Certificaatsupplement

Het Europass Certificaatsupplement voegt informatie toe aan het officiële certificaat beroepsonderwijs of -opleiding. Het beschrijft niet alleen de kennis en vaardigheden van de beroepsopleiding maar geeft ook informatie over de verschillende leerwegen waarlangs het certificaat werd behaald.

Diplomasupplement

Het Europass Diplomasupplement is een supplement bij het officiële diploma met bijkomende informatie over het behaalde bachelor- of masterdiploma. Zeker wanneer er  twijfel bestaat over de inhoud van een opleiding
is het diplomasupplement een handig instrument bij aanwervingen.

Schat talenkennis in

Een goed zicht op de taalvaardigheid en -kwalificaties van je buitenlandse sollicitanten is onontbeerlijk. Het Europass Taalpaspoort is een zelfevaluatieinstrument dat de taalvaardigheden inschaalt op één van de zes niveaus van het officiële Europese Referentiekader voor Talen. Het biedt een goed alternatief voor officiële
taaltests die vaak erg duur en in veel gevallen overbodig zijn.

Het Europass-cv

Het Europass-cv is dé standaard cv in Europa. Het formaat is identiek opgesteld in de hele Europese Unie. Het geeft op een uniforme en heldere manier de werkervaringen, kwalificaties en competenties weer.