Menu Sluiten

Schrijf je nu in voor het Europass-event ‘European Digital Credentials for Learning’ op 26 april 2022

Wil je graag meer weten over het initiatief van de Europese Commissie betreffende de European Digital Credentials for Learning?

Wil je als instelling meer inzetten op de digitalisering van diploma’s en andere leerbewijzen?

Ben je geïnteresseerd in hoe andere instellingen in Vlaanderen dit aanpakken? 

Schrijf je dan hier in voor het event ‘European Digital Credentials for Learning’ op 26 april. 


Met de lancering van de ‘European Digital Credentials for Learning’ (EDC) wil de Europese Commissie inzetten op de digitalisering van diploma’s en andere leerbewijzen in de gehele Europese Onderwijsruimte. Door het ter beschikking stellen van een Europese standaard voor digitale leerbewijzen zal het voor individuen makkelijker worden om hun leerbewijzen veilig, fraudebestendig en kosteloos digitaal op te slaan, te delen en mee te nemen over de grenzen heen. Omgekeerd kunnen Europese (onderwijs)instellingen, opleidingscentra en werkgevers op een eenvoudige manier geldige, fraudebestendige EDC’s uitreiken, ontvangen en de authenticiteit ervan makkelijk verifiëren (bijvoorbeeld in het kader van studie-aanvragen). De gratis software, standaarden en services om EDC’s uit te reiken, op te slaan en te visualiseren, maken deel uit van het Europass platform.

Lees de brochure voor meer informatie over European Digital Credentials for Learning .

Voor wie? (hoger) (onderwijs)instellingen en opleidingscentra, beleidsondersteuners

Waar? Hendrik Conscience gebouw, Koning Albert II-laan 35, 1020 Brussel, lokaal 1C15

Wanneer? 26 april 2022, van 9u30-12u30

Hoe? hybride (live en online)

Programma:

09u30-09u35  Welkom
Jill Peiffer, directeur EPOS

09u35-09u40   Inleiding
Eva Van de gaer, Europass coördinator

09u40-10u10

European Digital Credentials for Learning
Koen Nomden, Team Leader – Skills and qualifications recognition tools – DG Employment Social Affairs and Inclusion, European Commission

European Digital Credentials for Learning (EDC) zijn digitale leerbewijzen (diploma’s, certificaten, …) die worden uitgereikt in een Europees-breed standaardformaat en met een uniek e-Seal ondertekend. Zo kunnen (onderwijs)instellingen en opleidingscentra op een eenvoudige manier geldige, fraudebestendige EDC’s uitreiken, ontvangen en de authenticiteit ervan makkelijk verifiëren. Deze gratis service biedt heel wat voordelen aan (onderwijs)instellingen zoals een kostenbesparing voor het uitreiken van leerbewijzen, papierloze workflow en een administratieve vereenvoudiging van het verifiëren van leerbewijzen bij het verwerken van studie-aanvragen. 

Het initiatief is één van de stappen richting een Europese Onderwijsruimte en de uitvoering van de European Skills agenda.


10u10-10u20

Digitalisering van het Diplomasupplement
Koen Nomden, Team Leader – Skills and qualifications recognition tools – DG Employment Social Affairs and Inclusion, European Commission

In deze presentatie zal een stand van zaken gegeven worden over de mogelijkheden van het uitreiken van het Diploma supplement als een European Digital Credential for Learning. 


10u20-10u40

Leiden alle wegen naar Rome? Een overzicht van de verschillende initiatieven rond digital credentials for learning in Europa.
Daniël Du Seuil, Convenor European Self Sovereign Identity Framework – European Blockchain Partnership, Projectleider Digitale transformatie – District09/Stad Gent

Een veelheid aan projecten en initiatieven op Europees maar ook nationaal/regionaal vlak wil de digitale transformatie van het onderwijslandschap mogelijk maken en versnellen. De veilige en betrouwbare uitwisseling van onderwijsdata tussen instellingen, studenten en andere partijen is de focus van veel beleidsinitiatieven, bouwstenen en kaders. Doel is steeds de transformatie mogelijk te maken van diploma’s, inschrijvingsbewijzen, credits etc. naar digital credentials waar studenten en werknemers makkelijk en flexibel in interactie kunnen treden met andere onderwijsinstellingen/organisaties/werkgevers. Maar hoe verhouden zich de vele verschillende oplossingen ten opzichte van elkaar? Wat is de relatie tussen de opkomende Europese Digitale Identiteit, de verordening rond Single Digital gateway, het gebruik van educational verifiable credentials binnen de European Blockchain Service Infrastructure, de lokale Vlaamse poging om via Solid datakluizen aan te bieden aan burgers, de strategische data act van Europa, enz? In deze sessie trachten we de Vlaamse onderwijsinstellingen een overzicht te bieden van de lopende initiatieven en inzicht te geven in de raakvlakken en verschillen. Maar deze sessie is vooral een oproep om actief te participeren in de grote Europese digitale transformatie en niet afzijdig te blijven in de creatie van de onderwijswereld van morgen. 


10u40-11u00  Vragen

11u00-11u15 Pauze

11u15-11u35

Voorstelling praktijk van de UGent rond digitalisering en uitwisselen van diploma’s en certificaten
Frederik De Decker, Afdelingshoofd Internationalisering van de UGent

Waarom is het belangrijk om in te zetten op digitalisering van credentials een hoe pak je dat aan? In dit praktijkvoorbeeld kom je te weten op welke manier de UGent vandaag inzet op de digitalisering van o.a. diploma’s, micro-credentials en creditbewijzen. Naast de digitalisering van deze formele leerbewijzen en kwalificaties, is het ook belangrijk om non-formeel en informeel leren te waarderen. De praktijk aan de UGent met betrekking de waardering van studentenengagement via online badges komt ook aan bod. Tot slot, wordt er dieper ingegaan op de digitale uitwisseling van mobiliteitsinformatie (Erasmus without paper+), ook in het kader van de European University ENLIGHT. 


11u35-11u55

Voorstelling praktijk van de KULeuven rond digitalisering en uitwisselen van diploma’s en certificaten
Ellen Lerouge en Jan DuCaju, KULeuven

Binnen UNA Europa, een alliantie van 8 Europese universiteiten, is er een Blockchain project groep met als uitgangspunt het onderzoeken hoe blockchain technologie kan gebruikt worden om diploma’s en credits digitaal uit te reiken en te gebruiken binnen UNA Europa.. KU Leuven heeft samen met Unibo, università di Bologna, een andere universiteit in de UNA Europa alliantie, een pilootstudie uitgevoerd binnen het EBSI Early Adopter program. Er werd een transcript of records use-case uitgewerkt waarbij een Italiaanse student van Unibo via zijn verifiable studentID uitgereikt door Unibo, deelneemt aan een uitwisselingsprogramma aan de KU Leuven. Na het behalen van een aantal vakken reikt KU Leuven een verifiable transcript of records uit. De Unibo student deelt zijn verifiable transcript of record vervolgens met zijn thuisuniversiteit Unibo. Aan de hand van een demo wordt er getoond hoe dit in zijn werk gaat.


11u55-12u20 Vragen

12u20-12u30 Afsluiting
Eva Van de gaer, Europass coördinator

12u30-14u00 Broodjeslunch – netwerkmoment

Tot dan!

Team Europass-Vlaanderen