Menu Sluiten

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgelopen.

Geen kans gehad om je in te schrijven? Geen nood! We nemen alle sessies op.

De videopnamen kan je later bij ons opvragen.

Programma

Omschrijving Breakoutrooms

Break-out room 1: Digital signed credentials en Europass: mogelijkheden en uitdagingen

Doelgroep: aanbieders van kwalificaties (opleidings- en vormingscentra, onderwijsinstellingen …)
Sprekers: Janina Van Hees (SURF) – Evelien Hast (Arteveldehogeschool)

Omschrijving:
In deze workshop bespreken we de uitgifte van digitale credentials aan studenten. Europass stelt hiervoor tools beschikbaar in de Europass Digital Credentials Infrastructure (EDCI).
Janina van Hees van SURF in Nederland kijkt met ons naar het ‘waarom’ van digitaal certificeren. Zij licht toe hoe daar in het Nederlandse hoger onderwijs naar gekeken wordt en waarom SURF hier met het edubadges project vol op inzet. Ze was ook betrokken bij een pilot met de EDCI-tools en geeft daar een beknopte indruk van. Ze zal specifiek inzoomen op het gebruik van digitale certificaten in het formele, geaccrediteerde onderwijs.
Evelien Hast deelt haar ervaringen binnen de Arteveldehogeschool over het erkennen van competenties via digitale credentials. Zij was initiator van het pilootproject ‘Open Badges in de  Bachelor in de Verpleegkunde’ en vandaag verkent ze vanuit de opleidingen International Business mangement en International Office management verdere mogelijkheden m.b.t. het inzetten van digitale credentials in het hoger onderwijs. 
Met de deelnemers gaan we in gesprek over welke kansen en toepassingsmogelijkheden men ziet voor digitaal certificeren in Vlaanderen en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.
De volgende vragen komen daarbij aan bod:

 • Hoe maken jullie op dit moment gebruik van de uitgifte van digitale signed credentials of  welke plannen zijn hiervoor?
 • Welke drempels of kansen zie je bij de inzet van digitale signed credentials in Vlaanderen?
 • Wat is er nodig om hier in Vlaanderen verder op in te zetten? Hoe kan Europass hierin een rol spelen?

Break-out room 2: Erkennen van competenties in het kader van informeel en non-formeel leren

Doelgroep: volwasseneneducatie, werkgevers
Sprekers: Bert Jehoul (Open Recognition/ Open Knowledge Belgium) – Emma Stoks (Open Fields Foundation)

Omschrijving:
Het kunnen erkennen van informeel en non-formeel leren is een erg belangrijke factor in het promoten van levenslang leren en het verhogen van employability.
In deze break-out room gaan we dieper en kritisch in op hoe de nieuwe Europass tegemoet kan komen aan deze nood om levenslang leren ook levenslang te kunnen erkennen. Want dat leren steeds meer en meer plaatsvindt ook buiten de formele context is een realiteit. Maar hoe kunnen we erin slagen om al dit leren correct te vatten en zichtbaar te maken?
Bert Jehoul introduceert en bediscussieert het concept van Open Recognition, een beweging gegroeid uit Open Education die zegt dat erkennen even open moet kunnen zijn dan het leren zelf. Emma Stoks deelt als ervaringsdeskundige hoe ze haar eigen onderwijs heeft vormgegeven na de middelbare school. Daarnaast is ze voorzitter van Open Fields Foundation, een stichting die zich bezighoudt met het erkennen van informeel leren.
In het licht van de nieuwe Europass bespreken we met de deelnemers de volgende vragen:

 • hoe kan Europass bijdragen aan de formele erkenning van informeel en non-formeel leren (aandachtspunten)?
 • hoe zou men informele erkenning zichtbaar kunnen maken in Europass? 

Break-out room 3: Internationale arbeidsmarktmobiliteit met Europass – EURES

Doelgroep:  werkgeversorganisaties, EURES-consulenten, teamleiders bemiddelaars, loopbaanbegeleiders
Sprekers: Erik Arckens (VDAB-Beleid) – Kyra Veldkamp (VDAB-EURES)

Omschrijving:
Met Europass kan elke burger een profiel aanmaken. Daarmee kan men op zoek gaan naar passende vacatures over heel Europa en sollicitaties voorbereiden. Hiervoor wordt vandaag gebruik gemaakt van de databank en matching tool van EURES.
EURES is een Europees netwerk gericht op het vrij verkeer van werknemers binnen de Europees economische ruimte. Het informeert en helpt niet alleen werkzoekenden bij het vinden van een job maar ook werkgevers bij het vinden van personeel in Europa. In het EURES-portaal kan elke Europese burger zijn CV kenbaar maken, rechtstreeks of via de EURES-leden zoals VDAB.
In deze break-out willen we met jullie op zoek gaan naar de toegevoegde waarde van Europass in het kader van Europese arbeidsmarktmobiliteit naast EURES. Daarbij komen de volgende vragen aan bod:

 • Hoe kunnen we Europass benutten om de internationale arbeidsmarktmobiliteit te versterken?
 • Wat is de meerwaarde voor de burger, de EURES dienstverleners en de werkgevers.
 • Hoe kunnen de beide tools (EUROPASS en EURES) best gebruikt worden?
 • Wat is er nog nodig?

Breakout room 4: Internationale studiekeuze met Europass

Doelgroep:  keuzeprofessionals, international offices, aanbieders van opleidingen
Sprekers: Joke Verlinden (Euroguidance) – Veerle Dillen (AHOVOKS)

Omschrijving:
Het vernieuwde Europass platform biedt heel wat informatie over leren in het buitenland.             
Wie een Europass profiel aanmaakt, kan voorstellen op maat ontvangen voor opleidingen en studies in gans Europa.

In deze break-out gaan we samen op zoek naar de meerwaarde van Europass in het kader van Europese leermobiliteit, naast de bestaande tools, diensten en online platformen.

 • Wat kan de meerwaarde zijn voor de burger, voor keuzebegeleiders, voor aanbieders van opleidingen?
 • Welke kansen voor verdere ontwikkeling zien we, zowel op korte als lange termijn?
 • Hoe kan Europass best ingezet worden om te leren en studeren in het buitenland ?

Breakout room 5: Erkennen van vrijwilligerswerk en Europass

Doelgroep:  vrijwilligersorganisaties, vrijwilligersondersteuners, vluchtelingenondersteuners
Sprekers: Monique Leegte (Europass Nederland) en Kevin Verborgt & Yunus Denizli (JINT)

Omschrijving:
In België en Nederland worden al enkele jaren met succes certificaten uitgereikt aan vrijwilligers. Met het Europass Certificaat voor Vrijwilligers en met de Youthpass kunnen vrijwilligers eenvoudig uitleggen wat ze hebben geleerd gedurende een periode van vrijwilligerswerk. De Youthpass richt zich met name op jongeren, het Europass certificaat is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen. De certificaten geven een duidelijke omschrijving van het werk dat de vrijwilligers hebben gedaan en het kan zelfs een opstapje zijn naar betaald werk. Vrijwilligers voelen zich hierdoor meer gewaardeerd en ze worden zich bewuster van hun eigen competenties en vaardigheden.
Met de deelnemers gaan we in gesprek over welke kansen en toepassingsmogelijkheden men ziet in het licht van de nieuwe Europass.

 • Welke vorm zou dit kunnen aannemen in de nieuwe Europass?
 • Wat is er daarvoor nodig in Vlaanderen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een erkenning van competenties van vrijwilligers? Wat is de inzetbaarheid ervan in het kader van (verdere) opleiding en op de arbeidsmarkt?