Menu Sluiten

Micro-credentials en Europass

Om de kloof tussen onderwijs en opleiding te dichten maar ook om aan de eisen van een snel veranderende arbeidsmarkt te voldoen, is het belangrijk om je kennis, vaardigheden en competenties voortdurend bij te werken. Mede daardoor is de vraag naar kortere en meer flexibele leer- en loopbaantrajecten de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Micro-credentials spelen hierbij een belangrijke rol omdat ze deze korte flexibele trajecten certificeren. Zo dragen ze bij aan een cultuur van levenslang leren en vergroten de inzetbaarheid van werknemers.

In heel Europa en daarbuiten geven een grote verscheidenheid aan openbare en particuliere aanbieders een antwoord op de vraag naar flexibelere, leerlinggerichte vormen van onderwijs en opleiding. Maar tot op heden bestaat er geen gemeenschappelijke definitie van micro-credentials en is er een gebrek aan standaarden om ze te beschrijven en te herkennen. Daarom raadt de Europese Commissie een Europese aanpak aan met betrekking tot micro-credentials. Cruciaal daarbij is een gemeenschappelijke definitie van micro-credentials en richtlijnen voor het ontwerpen, uitgeven en beschrijven van micro-credentials.

Om dit te kunnen realiseren zal het Europass-platform verder ontwikkeld en ingezet worden. Zo zal het platform niet alleen informatie over leermogelijkheden voorzien maar ook de mogelijkheid bieden aan bedrijven en onderwijsinstellingen om – via Europese Digital Credentials for Learning – certificaten of diploma’s eenvoudiger uit te geven, te beschrijven en te verifiëren. Uiteindelijk hoopt de Commissie dat Europass de overdraagbaarheid, stapelbaarheid, interoperabiliteit en uitwisseling van micro-credentials in de EU gaat stimuleren.

Op 10 december 2021 lanceerde de Commissie het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over micro-credentials gelijktijdig met het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over individuele leerrekeningen. Het doel van beide acties is om individuen in staat te stellen vaardigheden te ontwikkelen en deze gedurende hun hele leven erkend te krijgen.