Menu Sluiten

Wat met gelijkstelling van studies?

Europass biedt een aantal tools die extra informatie geven over de behaalde diploma’s en certificaten. Zo omschrijft het Europass-Diplomasupplement de verworven kennis, vaardigheden en competenties van een bachelor- of masterdiploma uit het hoger onderwijs. Het geeft bijkomende informatie over de aard, inhoud, niveau en duur van een opleiding zodat werkgevers en/of onderwijsinstellingen in het buitenland beter begrijpen wat een kwalificatie inhoudt. Het Europass-Certificaatsupplement omschrijft dit voor beroepsopleidingen en -ervaringen.

Deze documenten zijn waardevol voor toekomstige werkgevers en onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat de opleiding inhoudt. Maar ze omvatten geen automatische erkenning van een diploma of kwalificatie in het buitenland. De juridische gelijkstelling van buitenlandse diploma’s en certificaten gebeurt door NARIC.