Menu Sluiten

Mobiliteit


Deze website is bedoeld voor organisaties die de Europass-Mobiliteit uitgeven of overwegen dit te gaan doen.  Op deze site vindt u informatie over de tool, het document, de kwaliteitscriteria en de FAQ’s.

Maak je Mobiliteit

De tool

Om toegang te krijgen tot de tool moet je je eerst (als organisatie) registreren met je emailadres. Je krijgt een paswoord toegewezen door het systeem. Eens geregistreerd, kan je Europass Mobiliteitsdocumenten aanmaken en beheren. Met je emailadres en wachtwoord kan je inloggen in de tool wanneer het jou past om verder te werken aan reeds aangemaakte Europass Mobiliteitsdocumenten.


Tip 1: Je krijgt een paswoord toegewezen door het systeem. Houdt dit voor jezelf goed bij want je kan dit niet wijzigen. 

Tip 2: Je kan meerdere gebruikers aan je (organisatie) account toewijzen zodat je kan samenwerken met andere collega’s aan dezelfde documenten. 


Een handleiding is nog in ontwikkeling.

Het document

Wat is het?

De Europass-Mobiliteit is een document dat de vaardigheden en competenties omschrijft die verworven zijn tijdens een leerervaring / stage in het buitenland of in een andere Belgische taalgemeenschap.

Voor wie is het?

De Europass-Mobiliteit is gratis beschikbaar voor iedereen die een (buitenlandse) leer- of werkervaring heeft opgedaan.

Wat staat er in het document?

In de Europass-Mobiliteit staat onder andere volgende informatie:

 • De (zendende) organisatie die het document uitgeeft
 • De ontvangende partner
 • Beschrijving van de ervaring
 • Beschrijving van de verworven vaardigheden en competenties
 • Handtekening van de zendende en ontvangende organisatie

Waarom gebruiken?

Na een (buitenlandse) leer- of werkervaring is het belangrijk dat de verworven competenties zichtbaar gemaakt worden. Europass-Mobiliteit helpt om verworven vaardigheden en competenties te bewijzen en te valideren. Het documenteert onder meer de verworven werkgerelateerde, taal, digitale competenties maar ook de ‘soft skills’ (probleemoplossend vermogen, initiatief nemen, samenwerken…). Het document kan gemakkelijk meegenomen worden naar een sollicitatie of opgenomen worden in het nascholingsplan van een (onderwijs)instelling.

Troeven van een Europass-Mobiliteit:

 • Waardeer en valideer de opgedane competenties van de cursist, stagiair, leerling,…
 • Geef een meerwaarde aan een buitenlands project door het doel en de uitkomsten van de buitenlandse leerervaring of stage te documenteren.
 • Geef leerlingen of cursisten een extra troef op de arbeidsmarkt. Vergeet de Europass-Mobiliteit niet toe te voegen aan het CV!
 • Professionaliseer de eigen werking
 • Communiceer over de leeruitkomsten en competenties op een heldere en transparante manier met de ontvangende organisatie

Wat is het niet?

De Europass-Mobiliteit document is geen ‘officiële’ EVC (Erkennen van Verworven Competenties). Dit wil zeggen dat de competenties opgenomen in het document niet moeten getest worden door erkende EVC-aanbieders.

Waar verkrijgbaar?

De Europass-Mobiliteit wordt aangevraagd, ingevuld en uitgereikt door de zendende organisatie. Individuen kunnen niet zelf een Europass-Mobiliteit aanmaken. Vraag aan de zendende organisatie om een Europass-Mobiliteit aan te maken.

Wanneer er geen sprake is van een zendende organisatie (bv. individuele beurs of stage op eigen initiatief), gebeurt de aanmaak wel door het individu en wordt het document gevalideerd via een handtekening van de ontvangende organisatie.

Kwaliteitscriteria

 • Schriftelijke overeenkomst tussen de zendende organisatie en de gastorganisatie:
  Er wordt een schriftelijke overeenkomst opgemaakt tussen de zendende organisatie en de gastorganisatie waarin de inhoud, het doel en de duur van het verblijf in het buitenland wordt omschreven. Het kan gaan om bezoeken en uitwisselingen, assistentschappen, verblijf in het kader van bilaterale assistentprogramma`s voor vreemde talen en EU-studiebezoeken voor onderwijs-, beroepsonderwijs- en opleidingsspecialisten. In dergelijke gevallen wordt de Europass-Mobiliteit geautoriseerd door de handtekening van de gastorganisatie. Zoals hierboven vermeld, is dit kwaliteitscriterium niet van toepassing op een verblijf in het buitenland zonder de tussenkomst van een zendende organisatie.
 • Taalvoorbereiding:
  De deelnemer beschikt over voldoende taalkennis en/of regelt al dan niet zelf de gepaste taalvoorbereiding.
 • Ondersteuning door een mentor in het buitenland:
  Er zal een mentor beschikbaar zijn om de deelnemers te ondersteunen tijdens hun verblijf in het buitenland. De mentor biedt specifieke ondersteuning en treedt op als contactpersoon voor taalkundige, culturele of andere kwesties. Deze ondersteuning is zeer belangrijk voor minderjarige deelnemers maar is relevant en belangrijk voor elke uitwisseling in het kader van een stage, studie of job-shadowing.
 • Naleving van het geografische toepassingsgebied:
  Het verblijf kan enkel plaatsvinden in landen die deel uitmaken van de specifieke uitwisselingsprogramma’s (bv. Erasmus+, communautaire uitwisselingsprogramma’s, …).
 • Duur van de stage:
  De duur van de stage heeft enige omvang (de Europass Mobiliteit is bijvoorbeeld niet bedoeld voor ervaringen van 1 dag)

Aan deze kwaliteitscriteria worden voldaan in het geval van Erasmus+, goedgekeurde projecten als onderdeel van communautaire programma`s van de EU of nationale bilaterale programma`s.

Veelgestelde vragen

V: Telt Europass-Mobiliteit als aanwezigheidsattest voor een Erasmus+-stage?

Ja. Op voorwaarde dat de Europass-Mobiliteit voldoet aan een aantal criteria. Hier vind je een oplijsting van de criteria. De leidraad vind je na de oplijsting van de criteria in het document.

V: Kan ik persoonsgegevens uit Mobilitytool van Erasmus+ importeren in de Europass-Mobiliteitstool?

Ja, het is mogelijk om persoonsgegevens (houder en ontvangende partner) te exporteren uit Mobilitytool Erasmus+ en te importeren in de Europass-Mobiliteitstool. Meer uitleg via deze handleiding.

V: Hoe ziet een goede Europass-Mobiliteit eruit?

We hebben twee voorbeelden ter beschikking: één voor leerlingenmobiliteit en één voor mobiliteit van personeel. Toch niet zeker over uw Europass? Contacteer ons gerust.

V: Ik heb een vraag, hoe kan ik contact opnemen?

Voor vragen staat het Europass-team voor je klaar. Je kan ons steeds een mail sturen. Wij zijn tevens bereikbaar op het telefoonnummer 02 506 04 48 (ma-do van 09.00u tot 16.00u).

 

Handleidingen