Menu Sluiten

Mobiliteit

Wat is het?

De Europass-Mobiliteit is een document dat de vaardigheden en competenties omschrijft die verworven zijn tijdens een leerervaring / stage in het buitenland of in een andere Belgische taalgemeenschap.

In de Europass-Mobiliteit staat onder andere volgende informatie:

  • De (zendende) organisatie die het document uitgeeft
  • De ontvangende partner
  • Beschrijving van de ervaring
  • Beschrijving van de verworven vaardigheden en competenties
  • Handtekening van de zendende en ontvangende organisatie

Waarom gebruiken?

Na een (buitenlandse) leer- of werkervaring is het belangrijk dat de verworven competenties zichtbaar gemaakt worden. Europass-Mobiliteit helpt om verworven vaardigheden en competenties te bewijzen en te valideren. Het documenteert onder meer de verworven werkgerelateerde, taal, digitale competenties maar ook de ‘soft skills’ (probleemoplossend vermogen, initiatief nemen, samenwerken…). Het document kan gemakkelijk meegenomen worden naar een sollicitatie of opgenomen worden in het nascholingsplan van een (onderwijs)instelling.

Troeven van een Europass-Mobiliteit:

  • Waardeer en valideer de opgedane competenties van de cursist, stagiair, leerling,…
  • Geef een meerwaarde aan een buitenlands project door het doel en de uitkomsten van de buitenlandse leerervaring of stage te documenteren.
  • Geef leerlingen of cursisten een extra troef op de arbeidsmarkt. Vergeet de Europass-Mobiliteit niet toe te voegen aan het CV!
  • Professionaliseer de eigen werking
  • Communiceer over de leeruitkomsten en competenties op een heldere en transparante manier met de ontvangende organisatie

Voor wie is het?

De Europass-Mobiliteit is gratis beschikbaar voor iedereen die een (buitenlandse) leer- of werkervaring heeft opgedaan.

Wat is het niet?

De Europass-Mobiliteit document is geen ‘officiële’ EVC (Erkennen van Verworven Competenties). Dit wil zeggen dat de competenties opgenomen in het document niet moeten getest worden door erkende EVC-aanbieders.

Waar verkrijgbaar?

De Europass-Mobiliteit wordt aangevraagd, ingevuld en uitgereikt door de zendende organisatie. Individuen kunnen niet zelf een Europass-Mobiliteit aanmaken. Vraag aan de zendende organisatie om een Europass-Mobiliteit aan te maken.

Wanneer er geen sprake is van een zendende organisatie (bv. individuele beurs of stage op eigen initiatief), gebeurt de aanmaak wel door het individu en wordt het document gevalideerd via een handtekening van de ontvangende organisatie.

De Europass-Mobiliteitstool

Het document wordt aangemaakt in de Europass-Mobiliteitstool. Om toegang te krijgen tot de tool moet je je eerst (als organisatie) registreren met je emailadres. Eens geregistreerd, kan je je aanvraag indienen om Europass-Mobiliteitsdocumenten aan te maken. Voor meer informatie over de tool en om je te registreren (als organisatie), klik je op de knop ‘Maak je Mobiliteit’.