Menu Sluiten

Werkgevers en HR-professionals

Jong talent met (internationale) ervaring gezocht? Buitenlands talent aanwerven?

Het selecteren van de juiste mensen is essentieel voor iedere organisatie. Bij (internationale) rekrutering is het niet altijd eenvoudig om de werkervaring en de inhoud van de gevolgde opleidingen goed in te schatten. Een diploma of beroepsopleiding uit een andere land kan namelijk een heel andere invulling hebben dan een diploma of opleiding met dezelfde naam in Vlaanderen.

Europass helpt werkgevers daarbij. Het heeft daartoe een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Begrijp opleidingen

Europass Mobiliteit

De Europass Mobiliteit is een document met een duidelijke omschrijving van de tijdens een buitenlandse bedrijfsstage verworven competenties en vaardigheden. Het document is gevalideerd door de organisatie waar de leerervaring of stage plaatsvond. Via dit document krijgt u als werkgever een duidelijk beeld van wat de sollicitant kan.

Lees meer

Europass Certificaatsupplement

Het Europass Certificaatsupplement is een document dat informatie toevoegt aan het officiële certificaat beroepsonderwijs of -opleiding. Het beschrijft niet alleen de kennis en vaardigheden van de beroepsopleiding maar geeft ook informatie over de verschillende leerwegen waarlangs het certificaat werd behaald. Op die manier krijgt u als werkgever een beter zicht op de verworven beroepscompetenties en -kwalificaties van je buitenlandse sollicitant.

Lees meer

Europass Diplomasupplement

Het Europass Diplomasupplement is een supplement bij het officiële diploma dat de aard, het niveau, de context en de inhoud van een behaald bachelor- of masterdiploma beschrijft. Zeker wanneer er twijfel bestaat over de inhoud van een opleiding is het diplomasupplement een handig instrument bij aanwervingen.

Lees meer

Het Europass-Profiel en -CV

Europass biedt de mogelijkheid om een gratis online profiel aan te maken waarin je vaardigheden, competenties, ervaringen en verwezenlijkingen kan documenteren. Sollicitanten kunnen dit profiel tijdelijk openstellen aan toekomstige werkgevers.

Het Europass-CV is het standaard-CV in Europa. Het formaat is identiek opgesteld in de hele Europese Unie. Het geeft op een uniforme en heldere manier de werkervaringen, kwalificaties en competenties weer.
Een goed zicht op de taalvaardigheid en -kwalificaties van je sollicitanten is onontbeerlijk. Het Europass-CV bevat een uitgebreid zelfevaluatieinstrument dat de taalvaardigheden inschaalt op één van de zes niveaus van het officiële Europese Referentiekader voor Talen. Zo’n referentiekader is nodig om de taalvaardigheid goed te kunnen inschatten. Het biedt een goed alternatief voor officiële taaltests die vaak erg duur en in veel gevallen overbodig zijn.

Lees meer