Menu Sluiten

Als keuzebegeleider

Op deze webpagina vind je informatie over Europass en hoe je dit kan gebruiken in je dagelijkse praktijk om leerlingen, studenten en werkzoekenden te helpen in hun zoektocht naar opleidingen en jobs in Europa.

Wat is Europass?

Europass is hét Europese online platform voor loopbaanbegeleiding. Op het Europass-platform vind je niet alleen opleidingen en jobs over heel Europa maar wordt ook nuttige informatie over leren en werken per Europees land samengebracht op één plaats. Bovendien biedt het burgers tools en informatie om te helpen met het plannen van hun loopbaan over grenzen heen. Alle tools zijn gratis, veilig en beschikbaar in 29 verschillende Europese talen.

Europass is een initiatief van de Europese Commissie met als doel de mobiliteit van burgers in Europa te faciliteren en ondersteunen.

Hoe kan Europass helpen bij de zoektocht naar leren en werken in Europa?

Stap 1. Vind een opleiding en/of job met Europass

Vind een opleiding

Op het Europass-platform kan je geschikte studies en opleidingen vinden. Je kan zoeken op trefwoordplaats (land), niveau van de opleiding (EKK-niveau) en opleidingsdomein (of thematisch gebied).

Let op: Dit onderdeel van het platform bevindt zich momenteel nog in de betafase. Dit wil zeggen dat je momenteel nog niet van alle Europese lidstaten hun studie- en opleidingsaanbod kan raadplegen en dat de zoekfuncties nog niet optimaal functioneren.

Vind een job

Op het Europass-platform worden momenteel de zoekresultaten verstrekt door EURES – het Europees portaal voor beroepsmobiliteit. Je kan zoeken op trefwoord en op plaats (land).

Ontvang suggesties van opleidingen en jobs op maat via je Europass-profiel

Maak gratis online een Europass-profiel aan door je persoonlijke gegevens, je werkervaring, je onderwijs/opleiding en je vaardigheden aan te vullen. Op basis van deze informatie zal Europass jouw suggesties op maat voorstellen van jobs en opleidingen over heel Europa.

Tip: Verfijn ook zeker je vaardigheden in de tool ‘Mijn vaardigheden’ en voeg je interesses toe aan ‘Mijn interesses’ om nog betere suggesties op maat te ontvangen.

Wat zijn de voordelen van het Europass-profiel?

 1. op basis van je profiel creëer je in een handomdraai een CV en een motivatiebrief.
 2. door je CV of profiel digitaal te delen, krijg je als keuzebegeleider heel snel een goed zicht op de competenties, kwalificaties en ervaringen van je cliënt.
 3. bewaar al je vormen van leerbewijzen (diploma’s, certificaten, attesten, …) digitaal in ‘Mijn bibliotheek’ en deel deze met loopbaan- en keuzebegeleiders en toekomstige werkgevers.3) Bewaar al je vormen van leerbewijzen (diploma’s, certificaten, attesten, …) digitaal in ‘Mijn bibliotheek’ en deel deze met loopbaan- en keuzebegeleiders en/of toekomstige werkgevers.
 4. het is gratis, veilig en betrouwbaar.
 5. je kan een profiel aanmaken in 29 verschillende talen.

Hoe maak je een Europass-profiel aan?

Ga naar het Europass-platform en maak gratis je profiel aan.

Stap 2. Vind toelatingsvoorwaarden voor opleidingen en beantwoord vragen over gelijkstelling, erkenning en vergelijkbaarheid van kwalificaties

Vind toelatingsvoorwaarden voor opleidingen

Voor elke opleiding in het Europass-platform worden de toelatingsvoorwaarden omschreven en vind je de link naar de onderwijsinstelling of het opleidingscentrum voor meer informatie. De

Vergelijk kwalificaties

Op het Europass platform vind je een handige vergelijkingstool die het niveau van opleidingen tussen Europese landen vergelijkt. Met behulp van het Europees kwalificatiekader (EKK) kan je nationale kwalificatiekaders (NKK) met elkaar vergelijken. Het EKK is een Europees kader dat toelaat om opleidingen in verschillende Europese landen met elkaar te vergelijken. De vergelijkingstool is een eerste stap om na te gaan of het niveau van een opleiding dezelfde is in een ander land. Het geeft een eerste indicatie vooraleer een officiële procedure van gelijkstelling en/of erkenning op te starten.

Erkenning en gelijkstelling van kwalificaties

Gaat je cliënt naar het buitenland of heeft hij een diploma behaald in het buitenland dan heeft hij/zij misschien vragen over de gelijkstelling en erkenning van zijn kwalificatie. NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) is een overheidsdienst die:

 • buitenlandse studiebewijzen erkent voor wie in Vlaanderen wil werken;
 • attesten aflevert voor houders van Vlaamse diploma’s die in het buitenland willen werken of studeren;
 • Vlaamse diploma’s legaliseert voor wie in het buitenland wil gaan werken of studeren.

Vind landspecifieke informatie

Vind relevante contactgegevens van adviescentra en (overheids)diensten per EU-land die je kunnen helpen en informatie geven over leren en werken in een specifiek Europees land.

Stap 3. Bereid de nodige documenten voor

Gaat je cliënt naar het buitenland voor een job, stage, studie of een opleiding, dan is het belangrijk om duidelijk te maken welke opleiding hij/zij reeds gevolgd heeft. Daarbij kan het Diploma- en het Certificaatsupplement helpen. Beide documenten geven extra relevante en nuttige informatie over jouw opleiding bovenop je diploma of certificaat. Het Europass-Mobiliteit document omschrijft en valideert de verworven competenties tijdens een buitenlandse leerervaring.

Diplomasupplement

In Vlaanderen zijn het de hoger onderwijsinstellingen die het Diplomasupplement uitreiken samen met het diploma. Het Europass-Diplomasupplement omschrijft de verworven kennis, vaardigheden en competenties van een bachelor- of masterdiploma uit het hoger onderwijs. Het geeft bijkomende informatie over de aard, inhoud, niveau en duur van een opleiding zodat werkgevers en/of onderwijsinstellingen in het buitenland beter begrijpen wat een kwalificatie inhoudt.

Certificaatsupplement

Het Europass-Certificaatsupplement wordt ter beschikking gesteld door het Nationaal Europass Centrum. Het omschrijft de verworven kennis, vaardigheden en competenties omschrijft van een beroepsopleiding en -ervaring. Het geeft bijkomende informatie over de aard, inhoud, niveau en duur van een opleiding zodat werkgevers en/of onderwijsinstellingen in het buitenland beter begrijpen wat een kwalificatie inhoudt.

Europass-Mobiliteit

Het Europass-Mobiliteitsdocument documenteert de verworven competenties tijdens een buitenlandse ervaring (stage, vrijwilligerswerk, …). Het wordt meestal aangevraagd en aangemaakt door de zendende organisatie maar het kan ook uitgereikt worden aan individuen die een buitenlandse ervaring opdeden zonder een zendende organisatie.

Stap 4. Bewaar al je bewijzen van leer- en werkervaring in Europass

In het Europass-e-Portfolio krijg je toegang tot ‘Mijn Bibliotheek’ waarin je al je bewijzen van leer- en werkervaring, je CV en motivatiebrief kan bijhouden. Op deze manier kan je je Europass-e-Portfolio opbouwen, documenteren en bewaar je al je bewijzen op één plaats. Bovendien kan je je bewijzen makkelijk digitaal delen met een toekomstige werkgever of onderwijsinstelling. De ‘Application manager’ is een handige tool om een sollicitatie volledig digitaal aan te maken en voor te bereiden.

Het Europass-platform is niet alleen de plaats om digitale leerbewijzen te bewaren maar om te ontvangen, te delen en uit te reiken. De Europese Commissie lanceerde in 2020 de European Digital Credentials for Learning (EDC) als een systeem om kwalificaties in een Europees standaard formaat uit te reiken.

Wat zijn European Digital Credentials for Learning?

European Digital Credentials for Learning (EDC) zijn digitale leerbewijzen (diploma’s, certificaten, attesten, …) die worden uitgereikt in een Europees standaardformaat en met een uniek eSeal worden ondertekend. Ze worden uitgereikt door onderwijsinstellingen en opleidingscentra en hebben dezelfde wettelijke geldigheid als de leerbewijzen op papier.

Het Europass-platform bevat de nodig software en services om de EDC uit te reiken, te ontvangen en op hun authenticiteit te verifiëren.

Handige hulpmiddelen om Europass te leren gebruiken

Lesmodule Europass

Wat is het?

De online lesmodule Europass werd ontwikkeld door Europass Nederland en is gratis te gebruiken in Vlaanderen. Het bevat kant-en-klaar lesmateriaal dat leerlingen helpt bij de oriëntatie en ontwikkeling van hun loopbaan en hoe Europass daarin kan helpen. De lesmodule bestaat uit 2 delen (1. Mijn loopbaanontwikkeling en Europass en 2. Verkennen en verdiepen: Mijn Europass profiel) die maximaal in een uur of korter kunnen behandeld worden.

Doelgroep:

Leerlingen uit het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

Leerdoelen:

Aan het einde van de lesmodule weet de leerling:

 • wat loopbaanontwikkeling is en waarom dit belangrijk is;
 • wat de toegevoegde waarde van Europass is voor zijn/haar (internationale) loopbaan;
 • hoe een Europass-profiel aan te maken en te delen met andere gebruikers;
 • dat Europass een veilige (internationale) omgeving is voor je diploma’s;
 • dat je in het Europass-profiel werkervaring, vaardigheden, opleidingen en ervaringen kan toevoegen;
 • hoe een CV en sollicitatiebrief aan te maken met behulp van Europass.

Europass e-training cursus voor keuzebegeleiders

Wat is het?

Deze e-training course werd ontwikkeld door het Euroguidance netwerk, een Europees netwerk van nationale centra voor (onderwijs) / (leer)loopbaanbegeleiding dat de competentieontwikkeling van professionals in loopbaanbegeleiding ondersteunt. Je leert er meer over Europass en hoe je dit kan gebruiken in je dagelijkse praktijk.

Doelgroep:

Keuzebegeleiders die werken met iedereen die voor een keuze in hun loopbaan staat. Dit gaat van leerlingen secundair onderwijs, studenten hoger onderwijs tot werkzoekenden en werkenden.

Leerdoelen:

Aan het einde van de e-training cursus kan je:

 • herkennen voor welke doeleinden Europass kan gebruikt worden;
 • de verschillende Europass-tools kunnen hun functies gebruiken;
 • een persoonlijk Europass-profiel, cv en sollicitatiebrief aanmaken;
 • mogelijke leer- en/of jobmogelijkheden vinden op het Europass-platform;
 • verschillende doelgroepen adviseren over de relevante Europass-tools;
 • klanten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun persoonlijke Europass-profiel, cv en sollicitatiebrief
 • het Europass-platform aanbevelen aan collega’s en klanten voor specifieke gebruikssituaties.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een Europass-profiel en een VDAB-account?

Een account of profiel op VDAB is een Vlaamse loopbaantool waarmee je 1) jobsuggesties op maat bekijkt, 2) je CV opstelt en deelt met werkgevers, 3) loopbaantips bekijkt, 4) loopbaanbegeleiding kan volgen met loopbaancheques, 5) de resultaten van je loopbaantesten bewaart, 6) online VDAB-opleidingen en workshops kan volgen en 7) een opleiding in een opleidingscentrum kan aanvragen (gratis of betalend).

Een account of profiel op Europass is een Europese loopbaantool waarmee je 1) ook job- en opleidingssuggesties op maat bekijkt over heel Europa, 2) ook je CV opstelt en deelt met werkgevers, 3) resultaten van loopbaantests kan bewaren, 4) je digitale leerbewijzen kan bewaren en 5) informatie vindt over leren en werken in Europa.

Het zijn dus twee elkaar aanvullende loopbaantools: de ene met een Vlaamse en de andere met een Europese focus.

Wat is het verband tussen Europass en EURES?

EURES is een netwerk van diensten voor arbeidsbemiddeling in alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. EURES biedt in heel Europa hulp en steun aan werkzoekenden bij het vinden van een baan en aan werkgevers bij het vinden van geschikte kandidaten.

Je kan je Europass-CV publiceren op EURES waar het door werkgevers uit heel Europa kan bekeken worden. Omgekeerd brengt Europass de EURES-vacature onder de aandacht van werkzoekenden met het geschikte Europass-profiel. Lees er hier meer over.

Enkele complementaire Vlaamse loopbaantools

Naast de Europass-tools zijn er in Vlaanderen heel wat loopbaan-tools beschikbaar. Zonder een volledig overzicht te willen bieden, spitsen we toe op enkele Vlaamse tools die aanvullend kunnen gebruikt worden in combinatie met Europass.

Onderwijskiezer

Op ‘Onderwijskiezer’ vind je heel wat informatie over opleidingen, onderwijsinstellingen en ook beroepen in Vlaanderen. Je vindt er ook gratis online belangstellingstesten voor verschillende doelgroepen (leerlingen einde basisonderwijs, einde 1ste graad secundair onderwijs en einde secundair onderwijs) die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

Test je vaardigheden

Op de ‘Test je vaardigheden‘-website van de VDAB kan je verschillende types van vaardigheden testen (bv. intelligentietesten, persoonlijkheidstesten, beroepstesten, informaticatesten, taaltesten …). Daarvoor zijn er meer dan 100 gratis online testen beschikbaar.

Welke job past bij mijn vaardigheden en interesses?

De tool ‘Jobbereik’ op de VDAB-website is bedoeld voor iedereen die wil uitzoeken welke beroepen passen bij zijn/haar competenties.

De VDAB-test ‘Oriënt’ helpt je om na te gaan wat jouw interesses zijn en welke beroepen daarbij aansluiten. De test duurt ongeveer 10 minuten.

Test je loopbaancompetenties

De VDAB-‘loopbaantest’ is een test die bestaat uit 30 vragen om meer inzicht te geven in zes belangrijke thema’s met betrekking tot loopbaancompetenties (inzicht in je talenten en vaardigheden, inzicht in je waarden en interesses, inzicht in de opleidings- en arbeidsmarkt, opbouwen en inzetten van netwerken, hulp bij solliciteren en stappen naar werk, balans tussen werk en privé).

Omdat de resultaten bewaard worden op het eigen account, krijg je pas toegang tot deze modules na inloggen op je vdab.be.