Europass-Taalpaspoort

Het Europass-Taalpaspoort is de tool bij uitstek om de talenkennis van je deelnemers in te schalen. Verschillende buitenlandse ontvangende organisaties krijgen vaak graag vooraf een beknopte beschrijving van de taalkennis van de deelnemer. Soms vereist de deelname aan een buitenlandervaring zelf een bepaald niveau van de kennis van de taal van het gastland. Officiële assessments en tests zijn vaak duur en in bovenstaande cases niet altijd nodig. Het Europass-Taalpaspoort is in deze situatie ideaal om op een transparante en eenvoudige wijze iemands taalkennis weer te geven.

Het Taalpaspoort is een zelfevaluatie dat gebaseerd is op Europees Referentiekader (ERK) voor talen. Het paspoort is zo ontwikkeld dat het heel gemakkelijk is om jezelf in te schalen op een bepaald niveau. Organisaties kunnen ook heel gemakkelijk empirisch peilen of de deelnemer zijn kennis en vaardigheden wel correct heeft ingeschat.

Deelnemers aan buitenlandse leerervaring/stage worden vaak ondergedompeld in een andere verrijkende taalcultuur, waardoor op korte termijn hun taalkennis aanzienlijk verbetert. Door hun taalkennis voor- en na de buitenlandse ervaring in te schalen krijgen ze een goed idee van de eigen persoonlijke ontwikkeling die ze doorlopen hebben. Met andere woorden, deelnemers worden meer bewust gemaakt van hun eigen leerproces en worden geprikkeld in het zelfstandig leren van vreemde talen.

Organisaties kunnen deze informatie gebruiken om de impact te meten van de door hun aangeboden buitenlandse ervaringen.  Dit kan helpen om een nog beter en meer uitkomstgericht taalbeleid uit te werken.

Je kan een Taalpaspoort aanmaken via de webtool op de Cedefop Europass website of via onze Europass-app. Deze laatste biedt veel voordelen, waarmee je on the spot and on the go je taalvaardigheden kan inschalen.